Forudsætningen for at får succes som leder er, at du udvikler dig personligt og mentalt. Der er bare stor forskel på at vide, hvad man skal gøre - og på at gøre det!

Der findes en lang række af værktøjer, der kan anvendes indenfor ledelse. For de fleste ledere ligger udfordringen dog ikke i at få de rigtige værktøjer, men i at anvende værktøjerne og få dem implementeret, så de bliver en naturlig del af den daglige værktøjskasse.

De fleste sælgere, salgschefer og salgsdirektøre ved godt, hvad de skal gøre for at opnå de resultater, der er sat som mål for året. For at nå målet kræver det indsatser, men mange glemmer, at sælgernes forudsætninger for at lave indsatserne i sidste ende er dem, der er altafgørende for, om resultaterne bliver opnået eller ej. 

Til toppen